10/5/2016 ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ ภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) ดูรายละเอียด
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่งานสารสนเทศและงานวัด ประเมินผล โรงเรียนลานสักวิทยาดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ ภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
28/12/2558 กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 3-7 มีนาคม 2559
ดาวโหลดตารางสอบ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตร กิจกรรมสวนสนามยุวกาชาด กีฬาสานสัมพันธ์ครูลสว.และรทว.
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 คณะครูและบุคลากร กิจกรรมประสานใจในสถานศึกษา แข่งขันกีฬาฟุตซอล สพฐ.
 
Website counter