28/12/2558 กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 5-8 มกราคม 2559
ดาวโหลดตารางสอบ
17/11/2558: เอกสารกิจกรรม”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” ดาวโหลดเอกสาร
5/11/2558: ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อสร้างฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียนลานสักวิทยา
12/11/2558:เอกสารสมุดบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) สำหรับคุณครทุกท่าน
ดาวโหลดเอกสาร
5/11/2558:การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนลานสักวิทยา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนลานสักวิทยา อ่านเพิ่มเติม>>>>>>>>
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตร กิจกรรมสวนสนามยุวกาชาด กีฬาสานสัมพันธ์ครูลสว.และรทว.
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 คณะครูและบุคลากร กิจกรรมประสานใจในสถานศึกษา แข่งขันกีฬาฟุตซอล สพฐ.
   
Website counter