26/8/2558: ร่วมให้กำลังใจเชียร์นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ
จัดโดยพัฒนาสังคมจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ อบจ.อุทัยธานี ในวันที่ 20 กันยายน 2558
โดยโรงเรียนลานสักเป็นตัวแทนในการแข่งขัน ละครสร้างสรรค์ เพิ่มเติม>>>>>>>
24/8/2558:นักเรียนโรงเรียนลานสักวิทยาคว้ารางวัลชมเชยการประกวดภาพยนตร์สั้น
วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี หัวข้อ "อุทัยธานี มีของดีที่อยากบอก" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
เพิ่มเติม>>>>>>>
21/7/2558:โรงเรียนลานสักวิทยา จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดทำคู่มือบริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติ
การอำนวยความสะดวก  ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 จำนวน 8 เล่ม 
เพิ่มเติม>>>>>>>


มหกรรมวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 7


กิจกรรมตรวจหาสารเสพติดในสถานศึกษา

กิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอลานสัก


พิธีเปิดธนาคารโรงเรียน
โรงเรียนลานสักวิทยา


วันเฉลิมพระพรรษา 12 ส.ค. 2558
ณ ที่ว่าการอำเภอลานสัก


พิธีจุดเทียนชัยธวายพระพร
ณเทศบาลอำเภอลานสัก